Fjällämmelns stig

Lekanläggningar, Natur, Övrigt

Fjällämmelns stig är en stig vid Hembygdsgården i Ljungdalen som barnen i byn varit med att skapa. Berättelser har samlats in från de äldre i byn om hur det var att vara barn i byn på 40 och 50-talet. Barnen har sedan skapat små fjällämlar som ska föreställa barn. Olika miljöer har skapats för fjällämlarna i form av tittskåp. En skolsal, en bondgård, en fäbodvall och olika hemmiljöer. Berättelserna och tittskåpen har sedan placerats ut på stigen. Besökande barn som går stigen får veta hur barnen hjälpte till på bondgården och hur skolan fungerade förr i tiden. Besökarna får frågor och uppdrag som de ska lösa på vägen. T.ex. ska de tillverka små djur av kottar och hänga upp i ett träd. Stigen har nu åtta stationer, men tanken är att fortsätta arbeta med projektet och tillverka fler tittskåp.

Besökande barn som går stigen får lära sig hur barnen hjälpte till på bondgården och på fäbodvallen, hur skolan fungerade förr i tiden m.m.. Besökarna får frågor och uppdrag som de ska lösa på vägen. T.ex. ska de tillverka små djur av kottar och hänga upp i ett träd. Stigen har totalt 8 stationer där man kan titta på tittskåp, läsa berättelser, svara på frågor eller utföra uppdrag.

Projektet har lett till att barnen i byn har lärt sig mer om sin historia. Man har också fått chans att träffas över generationsgränserna och pyssla tillsammans. Resultatet har lett till en barnaktivitet som kan besökas av turistande familjer i många år framöver, där familjerna får veta mer om vår by.

Fotograf:
Ossi Niiranen