Slåtterfest

Fester, Lekar, spel och idrott, Slöjd och hantverk

Starrslåtter med gamla anor på tidigare slåtteräng som restaurerats sedan några år och sedvänjan återupptagits. Vi har lagt till musik och vattenlek.

Fotograf:
Siv Gahlin