Skogsarbete

Övrigt

SKOGSARBETE
Ge barn kunskap om skogsarbete och livet i skogarna före motorsågens tid. Erfarenhet av hur yxa, svans och barkjärn fungerar. Respekt för hur tungt abetet var.
Har i olika versioner tillämpats på Jamtli sedan 1980-talet.

Avsikten är också att erbjuda möjligheter till kroppslig utmaning, som alltför ofta saknas vid friluftsmuseer och hembygdsgårdar. Flera av de ingående aktiviteterna kan med fördel också användas för tävlingar (även vuxengrupper).

Aktiviteterna behöver instruktör som visar hur man gjorde och hur saker används.
Kan med fördel vara en äldre person som samtidigt kan berätta.

Avverkning: Vi satte betongrör i marken och i dessa placerades ett par meter höga massavedsbitar eller klentimmer, som skolgrupper och familjer fick hugga ned med dels yxa, dels tvåmans timmersvans. Kan upprepas så länge som den återstående delen av stammen är lång nog, sedan sätter man i en ny.
Bäst med flera ”träd” i betongrör intill varandra. Det ger lite skogskänsla och möjlighet för flera att arbeta samtidigt.

Vedsågning och klyvning: enkel hemsnickrad sågbock av trä, bågsåg, huggkubbe och yxa.

Timmertransport: Timmerkälke med skaklar, lagom stor för barns låtsaslekar om en ska vara häst. ”Stockar” att lasta, i proportion med kälken. Sommartid kommer de inte orka dra kälken annat än tom eller nästan tom, men vintertid kan de öva sig göra basväg och se effekten av det.

Barkning: nyhugget virke och barkspade.

Lastning: timmerkälke i full skala och timmerstockar i full skala, som barn och vuxna får öva sig i att hantera. Avsikten är att de ska få respekt för arbetet och inse hur mycket kraft och framför allt teknik att lyfta och hantera stocken det krävde. Vill man ha en riktigt bra anläggning tillverkar man en häst och spänner för. Då kan de också lära selning och enkla principer för hästkörning, kanske också i förminskad skala lagom för 11-13 årimgar.

Timmerflottning: På Jamtli finns också ett enkelt och mycket populärt system med timmerflottning mellan två dammar.

Skogskoja: Har man en skogskoja eller lada i närheten kan den vara bas för aktiviteterna. I annat fall kan man naturligtvis bygga en enkel koja i lekformat.

Fotograf:
Jamtli