Hembygdsdag med Församlingen på hembygdsgården Holgers

Fester, Musik, dans och sång

Hembygdsdag på hembygdsgården Holgers med Församlingen och gemenskap mellan generationerna.
Andakt, kyrkkaffe och ungdomskören i Aspås

Fotograf:
Tommy Törnqvist