Slöjd och hantverk

Självhushållets tid

Åk 5 besöker hembygdsgården för att söka efter självhushållningstiden i husen och i samlingarna. […]

Slåtterfest

Starrslåtter med gamla anor på tidigare slåtteräng som restaurerats sedan några år och sedvänjan […]

Tovning

Barnens Hantverksdag

Varje vår så har vi en hantverksdag på hembygdsgården i samarbete med Vemdalens skola. […]