Lantbruk

Åkerbruk

ÅKERBRUK Ge barn kunskaper om harvning, vältning och andra jordbrukssysslor, och erfarenhet av hur […]

Odlingar

ODLINGAR En bra barnaktivitet som samtidigt kommer alla besökare till godo är att upplåta […]

Buföring

Hembygdsföreningen arrangerar buföring i samarbete med Klockarbackens gård. Allmänheten får följa med när korna […]

Getvandring

Hembygdsföreningen arrangerar getvandring i samarbete med bonden Arvid Björeland. Allmänheten får följa med getterna […]